بازیافت آمین در پارس جنوبی

بازیافت آمین در پارس جنوبی

بازیافت آمین در پارس جنوبی برای سلامت فرآیند شیرین‌سازی گاز در پالایشگاه دهم پارس جنوبی با موفقیت انجام شد.مدیر پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: عملیات احیای آمین آلوده در پالایشگاه دهم از  مهرماه سال 97 آغاز شد و با احیای حدود ۳۵۰ مترمکعب آمین رقیق پایان یافت. این‌که ماده عنوان یک ماده حیاتی در واحدهای شیرین‌سازی پالایشگاه‌های نفت و گاز استفاده می‌شود  با توجه به ارزش بالا و نیز دشواری تأمین آمین به دلایل تحریم، به همت متخصصان پالایشگاه دهم مجتمع گاز پارس جنوبی، امکان‌سنجی، شبیه‌سازی و سرانجام اجرای عملیات بازیافت آمین با استفاده از تاسیسات بازیافت منو اتیلین گلایکول با موفقیت انجام شده است، به این ترتیب که در نخستین گام، آمین آلوده شده متعلق به پالایشگاه یازدهم (فاز ۱۳) دریافت و پس از انجام عملیات احیا، بیش از ۳۸ تن آمین خالص بازیافت شد. پیش‌بینی شده است  با انجام این عملیات، ۷۰۰ تن آمین خالص با ارزش بیش از ۲ میلیون دلار بازیافت شودyesآمین آلوده به روش تقطیر در خلا در پارس جنوبی تصفیه گردید .

Scroll to Top