تعمیرات خطوط لوله فشار قوی

تعمیرات خطوط لوله فشار قوی

تعمیرات خطوط لوله فشار قوی گاز با استفاده از فناوری کامپوزیت پیش از این در انحصار شرکت‌های آمریکایی و اروپایی بوده است. شرکت‌های خارجی صاحب دانش و حتی نمایندگی آنها حاضر به ارائه این دانش جدید و خدمات فنی و مهندسی مرتبط با آن در شرایط تحریم‌ به شرکت انتقال گاز ایران نبودند، بنابراین از دو سال قبل با تدوین برنامه‌ای جامع و یکپارچه برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری برای دستیابی به این دانش فنی در دستور کار قرار گرفت.

شرکت انتقال گاز ایران در راستای پیاده‌سازی رهنمودهای مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد مقاومتی و رونق تولید، ایران به دانش فنی و بومی در شبکه انتقال گاز کشور دست یافته است. برای نخستین بار، دانش فنی تعمیرات خطوط لوله فشار قوی انتقال گاز با استفاده از فناوری کامپوزیت با استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی، بومی شده است.

به منظور دستیابی به انجام تعمیرات بدون تخلیه خط لوله و جلوگیری از هدررفت گاز و افزایش پایداری انتقال گاز، این برنامه هشت مرحله‌ای را کلید خورد.  در مرحله نخست خواص مکانیکی و شیمیایی مواد کامپوزیتی مورد استفاده در تعمیرات خطوط لوله گاز، در مرحله دوم تولیدکنندگان و بازار داخلی مواد کامپوزیتی و سپس در گام سوم، طراحی و شبیه‌سازی نمونه محدود تعمیر کامپوزیتی را بررسی کردیم.

طراحی و اجرای آزمون‌های میدانی بر اساس استاندارد ایزو ۲۴۸۱۷ در مرحله چهارم ، در مرحله پنجم بازرسی از تعمیرات انجام شده در خطوط لوله گاز، در گام ششم برگزاری دوره‌های آموزشی و در گام هفتم، تدوین دستورعمل ارزیابی صلاحیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات تعمیرات کامپوزیتی بر مبنای استاندارد ایزو ۲۴۸۱۷ در دستور کار قرار گرفت.مرحله هشتم و نهایی اجرای این پروژه مهم و راهبردی را ارزیابی شرکت‌های داخلی و خارجی متقاضی ارائه خدمات عنوان کرد .

سه شرکت دانش‌بنیان داخلی موفق به گذراندن فرآیند آزمون با ویژگی‌های فنی تست هیدروستاتیک چهارساعته با فشار حدود یک هزار و ۴۵۰ پی‌اس‌آی روی خط لوله‌ای با ویژگی خاص فنی شدند.در نهایت با انجام موفقیت‌آمیز تست، دانش استفاده از فناوری کامپوزیت برای تعمیرات خطوط با فشارقوی گاز در کشور بومی شد و صنعت انتقال گاز ایران در شرایط تحریم‌های غیرقانونی به خوداتکایی جدیدی دست یافت.اجرای نسل جدید تعمیرات خطوط لوله به‌طور قطع زمینه‌ساز پایداری بیشتر شبکه انتقال گاز کشور خواهد شد.

Scroll to Top