توسعه ایستگاه گازی LNG

LIQAL و Gasrec در توسعه ایستگاه LNG به هم پیوستند

 LIQAL و Gasrec مجبور شدند یک ایستگاه خصوصی LNG جدید برای شرکت توزیع غذا Reed Boardall با کنترل دما نصب کنند.

این ایستگاه برای استقرار در دفتر مرکزی شرکت یورکشایر از ناوگان کامیون های ولو شرکت Reed Boardall که غذای منجمد را به سوپرمارکت های سراسر انگلیس تحویل می دهند پشتیبانی خواهد کرد. ایستگاه سوخت گیری کاملاً مقیاس پذیر و سوار بر لغزش که به عنوان MRU شناخته می شود ، بهترین عملکرد را در کلاس با انعطاف پذیری تأسیسات قابل جابجایی سوخت با یکدیگر ترکیب می کند. این سیستم به زمان ساخت محدود در محل احتیاج دارد و همان قوام و قابلیت اطمینان سوخت را به عنوان یک ایستگاه کاملاً سوخت LNG تأمین می کند. فناوری مایع سازی مجدد Boil Off Gas با اختراع LIQAL زمان نگهداری نامحدود LNG در داخل مخزن ذخیره را تضمین می کند.

Scroll to Top