دستگاه اکسیژن ساز برای اربیل عراق

دستگاه اکسیژن ساز برای اربیل عراق

موسسه خیریه دستگاه اکسیژن ساز رسانی را برای بیمارستان عراق واقع در کوید تأمین می کند.

قرار است دستگاه اکسیژن با کمک مالی خیریه کاتولیک به بیمارستانی در شمال عراق برای معالجه بیماران Covid-19 اعزام شود.

کمک به کلیسای نیازمند (ACN) 55000 یورو برای سیستم  اکسیژن ساز تصویب کرد که در بیمارستان کاتولیک مریمانا در اربیل نصب می شود.موارد Covid-19 در عراق همچنان ادامه دارد و هفته گذشته این کشور 500000 مورد تایید را پشت سر گذاشت. دستگاه  اکسیژن ساز از ترکیه به اربیل ارسال می شود و نصب آن یک هفته به طول می انجامد.

دستگاه اکسیژن ساز چگونه کار می کند؟

Scroll to Top