دوره آمورشی مدیریت شرایط اضطراری

دوره آمورشی مدیریت شرایط اضطراری در صنعت گازهای فشرده

دوره آمورشی مدیریت شرایط اضطراری در صنعت گازهای فشرده در اتاق بازرگانی استان تهران با ارایه مدرک معتبر برگزار می گردد ، مشخصات دوره آموزشی :

مدت زمان این دوره امورشی 4 ساعت

مدرس دوره : جناب آقای دکتر اسماعیلی

مخاطبین دوره آموزشی : شاغلین در صنعت گاز های طبی و صنعت

محل برگزاری : ساختمان شماره 3 اتاق بازرگانی تهران

Scroll to Top