دوره آموزشی در زمینه گاز های پزشکی

دوره آموزشی در زمینه گاز های پزشکی

 شرکت صنعتی و پزشکی دارویی اسپانیایی Carburos  و بخشی از گروه Air Products، یک دوره آموزشی در زمینه مدیریت گازهای پزشکی در بیمارستان ها برای مهندسین، متخصصین فنی و پرسنل تعمیر و نگهداری بیمارستان ارائه داد.
"مدیریت گازهای پزشکی در بیمارستان ها"، به منظور اطلاع رسانی از الزامات طراحی تاسیسات گاز پزشکی در بیمارستان ها، قوانین قابل اجرا، نشانه گذاری CE و نیز نگهداری از این امکانات ارائه شده است. گازهای دارویی جدید موجود در بازار همچنان مورد توجه قرار گرفته است، و همچنین برنامه های کاربردی و نیازهای مدیریت خاص.این دوره در ماه ژانویه در کالج رسمی مهندسین صنعتی مادرید تدریس شد. در محل برگزاری 20 مهندس از بیمارستان های عمومی و خصوصی در داخل جامعه مادرید. این دوره توسط وزارت بهداشت، خدمات اجتماعی و برابری تایید شده است.

لوئیس بلاژز، مدیر تجاری Carburos پزشکی، اظهار داشت: "ما این دوره را طراحی کرده ایم به طوری که متخصصان مهندسی که در بخش بیمارستان کار می کنند، دانش خود را در مورد قوانین قابل اجرا که بر توسعه طرح های خود برای این نوع امکانات در یک بخش که نیازمند بالاترین درجه اطمینان و امنیت. همچنین به ارائه دانش آنها در مورد گازهای دارویی که در حال حاضر در دسترس هستند و نحوه اداره آنها را فراهم می کند، به طوری که آنها می توانند این پروژه ها را در پروژه هایی که انجام می دهند، مورد توجه قرار دهند. به این ترتیب برای حفظ درجه بالایی از کارایی در کار توسعه یافته توسط تمام حرفه ای های درگیر در مدیریت گازهای پزشکی در محیط های بیمار کمک می کند. ما امیدواریم که موفقیت این نسخه اول به عنوان مبنایی برای گسترش این همکاری به سایر کالجهای مهندسین صنعتی که علاقه مند درهر نقطه دیگر اسپانیا هستند، عمل کند. "

رشد بازار جهانی گاز

براساس گزارش تحقیق و بازار، بازار جهانی گاز و تجهیزات، تا سال 2021، به طور قابل ملاحظه ای رشد می کند، که به وسیله قوانین تکاملی و عوامل جمعیت شناختی متفاوت است.پیش بینی می شود تا سال 2021، 19.96 میلیارد دلار از 13.58 میلیارد دلار در سال 2016 به 8.9 درصد در سال پیش بینی برسد.این گزارش می افزاید: شهرنشینی سریع و شیوع بالای سیگار کشیدن نیز در چنین رشدی نقش دارد.
این گازهای پزشکی و بازار تجهیزات را براساس محصول، برنامه، کاربر نهایی و منطقه تقسیم می کند. سپس هر کدام برای طبقه بندی خاص تقسیم بندی می شوند.برای مثال، بر اساس محصول، بازار به گازهای خالص، مخلوط گازهای پزشکی و تجهیزات پزشکی گاز تقسیم می شود. بخش های خالص گاز سپس بر اساس نوع و فرم تحویل طبقه بندی می شوند.
به طور مشابه، بخش تجهیزات پزشکی گاز به لوازم جانبی تجهیزات، کنسانتره اکسیژن، سیستم های تحویل گاز و محصولات فریزر (فریزر) طبقه بندی شده است. بازار گازها و تجهیزات پزشکی، به صورت کاربردی، به بخش های درمانی، تشخیصی، تولید و تحقیقات دارویی و سایر برنامه های کاربردی تقسیم می شود.

Scroll to Top