راه جدید برای حمل واکسن

شرکت افریقای جنوبی در  راه جدید برای حمل واکسن

شرکت افریقای جنوبی Renergen  راه حل جدیدی برای حمل و نقل و ذخیره سازی کارآمد مواد بیولوژیکی فوق العاده سرما ، مانند واکسن های Covid-19 راه اندازی کرد . این محلول که Cryo-Vacc نامیده می شود ، دارای دامنه دمایی -150 درجه سانتیگراد تا 8 درجه سانتیگراد است ، و برای طیف وسیعی از واکسن ها که نیاز به حمل و نقل تا 25 روز یا بیشتر دارند ، بسیار متنوع است. 15 فوریه 2021  از تکمیل و موفقیت آمیز بودن اولین نمونه اولیه خود خبر داد که در دفتر مرکزی این شرکت در ژوهانسبورگ به رسانه های مستقر در آفریقای جنوبی ارائه شد.

 Cryo-Vacc برای حمل و نقل هوایی و زمینی ایده آل است و از نیتروژن مایع برای حمل و نقل جاده ای و هلیوم برای حمل و نقل هوایی استفاده می کند. جدا از اینکه هلیوم تنها کسری از وزن نیتروژن است ، به طور قابل توجهی هزینه آن را در حمل و نقل هوایی کاهش می دهد ، هنگامی که در هلیوم Cryo-Vacc used استفاده می شود می تواند در هر پرواز تا 12 برابر شیشه بیشتر در مقایسه با سایر کرایوژن ها بر اساس مقررات فعلی ایمنی پرواز جای دهد.

Cryo-Vacc با دامنه دمای مفید بیش از 150 درجه سانتیگراد ، حتی در مقایسه با فناوری استاندارد تبرید بسیار متنوع است. هر یک از اعضای تیم Renergen واقعاً مفتخر است که با چنین محصولی نوآورانه در ارتباط است و امیدواریم باعث نجات جان بسیاری از افراد گردد .

 می تواند همراه با نظارت بر زنجیره سرد و فناوری ردیابی دارایی از Beyond Wireless Proprietary Limited (فراتر از آن) ، ارائه دهنده راه حل نظارت بر درجه حرارت از راه دور دارای عملکرد ، کیفیت و ایمنی سازمان جهانی بهداشت ، خواص دمای دقیق واکسن ها را در حین انتقال ارائه دهد. ، و همچنین ردیابی GPS برای اطمینان از ممیزی زنجیره حضانت.

Scroll to Top