روابط جدید آمریکا و روسیه

روابط جدید آمریکا و روسیه

پوتین اعلام کرد صادرات گاز روسیه به اروپا نسبت به صادرات گاز طبیعی از آمریکا به اروپا به دلیل پایین تر بودن هزینه تولید و حمل ونقل به صرفه تر و مناسب تر می باشد .در حال حاضر روسیه حدود یک سوم گاز مصرفی در اروپا را تامین می کند و به عنوان رقیب برای گاز آمریکا به حساب می آید.

روسیه قول داده است برای آنکه بتوان قیمت نفت را کنترل نمود و از پایین امدن قیمت ها جلوگیری نمود با کشورهای تولید کننده نفت همکاری داشته باشد .

Scroll to Top