روز جهانی محیط زیست

روز جهانی محیط زیست

روز جهانی محیط زیست  ، امروز 21 تیرماه است. برای حفاظت از محیط  زیست و محل زندگی خود حداقل امروز را بدون استفاده از کیسه های پلاستیکی باشیم. بازگشت پلاستیک به محیط زیست و چرخه تجزیه محیط زیست زمان خیلی خیلی زیادی نیاز دارد . محیط زیست تنها برای ما و تنها برای زمان مانیست . وظیفه تک تک ما حفظ محیط زیست و کمترین کار ممکن استفاده کمتر از پلاستیک در مصرف روزانه است .

روز جهانی محیط زیست را آغاز کمتر مصرف پلاستیک قرار دهیم کار ساده است .امتحان کنید هرروز یک پلاستیک کمتر ..

Scroll to Top