ساخت 12 پتروشیمی

ساخت 12 مجتمع پتروشیمی جدید :

اخبار بسیار خوبی که اعلام شده ، ساخت پتروشیمی جدید در خوزستان می باشد .اعلام شد از اکنون نیروها در بندر ماهشهر و بندر امام برای شغل در این پتروشیمی جدید در حال آموزش هستند .در این مناطق نیروی فنی و آموزش دیده که بومی باشند ندارند که باید با برنامه ریزی و مدیریت منسجم ، افراد بومی برای کار در پتروشیمی های جدید آموزش داده شوند .

Scroll to Top