سهمیه بندی بنزین حالا نه

سهمیه بندی بنزین حالا نه

سهمیه بندی بنزین در زمان حاضر انجام نمی گیردوزیر نفت با تاکید بر این که اکنون بحث سهمیه‌بندی بنزین مطرح نیست، گفت: ثبت‌نام کارت سوخت فقط برای جلوگیری از قاچاق بنزین انجام می‌شود و برنامه سهمیه بندی بنزین در دستور کار فعلا قرار ندارد. پس از ثبت‌نام کارت سوخت، از تاریخی که اعلام خواهد شد، سوخت‌گیری فقط با کارت انجام می‌شود، تصریح کرد: مقدار مصرف خودروها از طریق کارت‌های سوخت، مشخص و ثبت می‌شود.وزیر نفت درباره تغییر قیمت بنزین نیز یادآور شد: بحث قیمت هر چه باشد در لایحه بودجه مطرح می‌شود. اینجا همه اما و اگر ها هنوز پار برجا هست ، امکان سهمیه بندی بنزین در آینده ، امکان بالا رفتن قیمت بنزین در برنامه بودجه سال ابنده دولت .

Scroll to Top