سه گاز مبرد طبیعی جدید وارد بازار شد

سه گاز مبرد طبیعی جدید

اوونیک سه گاز مبرد مبتنی بر هیدروکربن را به مشتریان اروپایی خود معرفی کرده است.

هم اکنون گروه مواد شیمیایی ویژه آلمانی با مارک Drivosol به فروش n-بوتان ، ایزوبوتان و پروپان می پردازد.

Evonik گفت این سه محصول که همه آنها نیز به طور طبیعی وجود دارند ، می توانند به عنوان مبردهای سازگار با محیط زیست و کم مصرف در لوازم مختلف یخچال ، فریزر ، تهویه هوا و پمپ های حرارتی مورد استفاده می باشد .در بحث آب و هوا ، این کمک مهمی به پایداری بیشتر در زمینه فن آوری تبرید می کند.

محصولات جدید به دنبال سرمایه گذاری 15 میلیون یورویی Evonik در شبکه تولید آلمان است.

Scroll to Top