صادرات گاز ایران به گرجستان

صادرات گاز ایران به گرجستان

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد 40 میلیون متر مکعب گاز در طول 4 ماه توسط شرکت آی ای سی گرجستان به صورت آزمایشی صادر خواهد شد . برای امضای این قرارداد دریافت مجوز از ارمنستان ضروری می باشد .شرکت جی آی تی سی گرجستان در زمینه تولید ، انتقال انرژی ، نیروگاه ، تاسیسات برق  و توزیع گاز فعال میباشد . آقای زنگنه در سفر خود به ارمنستان با مقامات آن کشور در خصوص صادرات گاز ایران به گرجستان از خاک ارمنستان مذاکراتی را داشته است .

Scroll to Top