فاز دوم پالایشگاه خلیج فارس شروع به کاری کرد

فاز دوم پالایشگاه خلیج فارس شروع به کاری کرد

فاز دوم پالایشگاه خلیج فارس شروع به کاری کرد.فاز دوم پالایشگاه خلیج فارس شامل میعانات گازی با ظرفیت 12 میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو 5 می باشد . این فاز با حضور رییس جمهور و آقای زنگنه به بهره برداری رسید .مدیر عامل شرکت ملی پالایش و استاندارد هرمزگان و نمایندگان و مدیران ارشد نفتی برای افتتاح فاز دوم پالایشگاه خلیج فارس حضور داشتن

فاز دوم پالایشگاه خلیج فارس و میعانات گاری

12 میلیون متر مکعب روزانه به تولید بنزین یورو 5 برای کشور افزوده می شود .این بنزین طبق استاندارد اروپایی تولید می گردد . پیش از از پرسنل نفت خلیج فارس مشکلات زیادی داشتن که ظاهرا حل گردیده است. با بهره برداری از فاز سوم این پالایشگاه می توانیم صادرات بنزین را داشته باشیم yes. طبق برنامه قرار است فاز سوم این پالایشگاه خلیج فارس در اواخر سال 97 به بهره برداری برسدsmileyyes

 

 

 

Scroll to Top