قرارداد ایران و توتال

قرارداد ایران و توتال

توتال و ایران قرارداد همکاری را در تیرماه 96 امضا کردند .غول نفتی فرانسه همان توتال بیش از 50 درصد سهم پروژه ای را در پارس جنوبی فاز 11 را بر عهده گرفت این قرار داد 20 ساله می باشد .در این همکاری شرکت توتال فرانسه ، شرکت سی ان پی سی چین با هم کار می کنند . اولین قرار داد نفتی ایران به نام آی پی سی است که با شرکت های خارجی بسته شده است .شرکت توتال فرانسه اعلام کرده است که باعث افتخارش است که این قرار داد را با ایران امضا نموده است. توتال اعلام کرده است که ایران کشوری پراز ثروت های دست نخورده است که بسیار مناسب برای شرکت های نفتی جهان به حساب می آید.در ادامه قرار دادهای خارجی قرار است موانع بستن قرار داد های پتروشیمی نیز برداشته شود و تا اخر سال قرار داد های پتروشیمی با شرکت های فرانسه بسته شود .

قرارداد

خبر دیگر قرارداد اجاره نفتکش ها با شرکت های خارجی می باشد .. مدیر عامل شرکت ملی نفتکش ایران گفت که برای توسعه کشتی های حمل LPG  و توسعه صادرات کشور ، نیاز به اجاره نفتکش داریم.

Scroll to Top