قیمت بنزین

قیمت بنزین

در خصوص تغییر قیمت بنزین هنوز ابلاغیه ای صادر نشده است .این مدت صحبت بر سر قیمت بنزین می باشد که دو نرخ گردد .قیمت بنزین با انکه در برنامه بودجه قرار به تغییر آن نبود ولی سال جدید صحبت های تغییر قیمت می باشد.سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران تنها اجراکننده سیاست‌ها و دستورعمل‌هاست، گفت: دستوری درباره سیاست گذاری‌های جدید برای قیمت بنزین و سهمیه‌بندی آن برای اجرا به این شرکت ابلاغ نشده است.در برخی رسانه‌ها اعداد و ارقامی برای قیمت بنزین مطرح می‌شود که واقعیت ندارد و حتی در سناریوهای پیشنهادی در حال بررسی هم نیست و تنها گمانه‌زنی‌هایی نادرست است.

Scroll to Top