مجوز ذخیره سازی کربن

پروژه Eni مجوز ذخیره سازی کربن را دریافت کرد

به Eni UK مجوز ارزیابی و ذخیره سازی دی اکسیدکربن (CS) توسط سازمان نفت و گاز (OGA) اعطا شده است.

تحت مجوز ، که منطقه ای واقع در منطقه خلیج لیورپول در دریای ایرلند شرقی را پوشش می دهد ، انی قصد دارد از مخازن هیدروکربن تخلیه شده (میدان های همیلتون ، همیلتون شمالی و لنوکس) و زیرساخت های مربوطه برای ذخیره سازی دائمی CO2 گرفته شده در شمال غرب استفاده مجدد و دوباره مورد استفاده قرار دهد.

درخواست مجوز CS توسط Eni به منظور کمک به رفع نیازهای کربن زدایی شمال غربی انگلیس و شمال ولز انجام شد.

هدف این است که بخشی از یک تلاش مشترک با شرکت های صنعتی برای جذب و انتقال CO2 از صنایع موجود و سایت های تولید هیدروژن آینده برای تعویض

سوخت ، گرمایش ، برق و حمل و نقل در زمینه اهداف انگلستان برای انتشار خالص انتشار تا سال 2050 باشد.

 

انی انتظار دارد که این پروژه با ایجاد فرصت های شغلی جدید به نفع جوامع محلی باشد و در عین حال مسیری ملموس برای انتقال انرژی و از بین بردن کربنات به توسعه اقتصاد منطقه کمک کند.

دکتر اندی ساموئل ، مدیر اجرایی OGA ، گفت ، "کار ادغام انرژی که ما رهبری کرده ایم نشان می دهد که ترکیبی از سیستم های مختلف انرژی ، از جمله جذب کربن و هیدروژن ، می تواند سهم قابل توجهی در هدف خالص 2050 انگلیس داشته باشد. "

"HyNet یک نمونه هیجان انگیز از ادغام انرژی در عمل است - استفاده مجدد از زیرساخت های موجود و مخازن تخلیه شده برای ذخیره سازی قابل توجه کربن ، همراه با تولید هیدروژن برای انواع استفاده های نوآورانه."

کلودیو دکالزی ، مدیر اجرایی انی ، اظهار داشت: "من خوشحالم و افتخار می کنم که اعطای مجوز CS004 برای ذخیره کربن در انگلیس ، اولین مجوز از این نوع برای Eni را اعلام کردم.

"این یک پروژه حیاتی برای انی است و یک نقطه عطف برای جاه طلبی های 2050 Net Zero انگلیس و یک ستون اساسی برای استراتژی انتقال انرژی و کربن زدایی است که انی به شدت به آن متعهد است."

به انی مجوز CS با شش سال "مدت ارزیابی" اعطا شده است ، که امکان ارزیابی و برنامه ریزی را فراهم می کند که ممکن است منجر به درخواست بعدی OGA برای مجوز ذخیره سازی و تأییدیه های مربوطه شود که قبل از شروع عملیات ذخیره سازی CO2 مورد نیاز است.

پروژه انی مجوز ذخیره سازی کربن را دریافت کرد

 

به Eni UK مجوز ارزیابی و ذخیره سازی دی اکسیدکربن (CS) توسط سازمان نفت و گاز (OGA) اعطا شده است.

 

تحت مجوز ، که منطقه ای واقع در منطقه خلیج لیورپول در دریای ایرلند شرقی را پوشش می دهد ، انی قصد دارد از مخازن هیدروکربن تخلیه شده (میدان های همیلتون ، همیلتون شمالی و لنوکس) و زیرساخت های مربوطه برای ذخیره سازی دائمی CO2 گرفته شده در شمال غرب استفاده مجدد و دوباره مورد استفاده قرار دهد.

درخواست مجوز CS توسط Eni به منظور کمک به رفع نیازهای کربن زدایی شمال غربی انگلیس و شمال ولز انجام شد.

هدف این است که بخشی از یک تلاش مشترک با شرکت های صنعتی برای جذب و انتقال CO2 از صنایع موجود و سایت های تولید هیدروژن آینده برای تعویض سوخت ، گرمایش ، برق و حمل و نقل در زمینه اهداف انگلستان برای انتشار خالص انتشار تا سال 2050 باشد.

انی انتظار دارد که این پروژه با ایجاد فرصت های شغلی جدید به نفع جوامع محلی باشد و در عین حال مسیری ملموس برای انتقال انرژی و از بین بردن کربنات به توسعه اقتصاد منطقه کمک کند.

دکتر اندی ساموئل ، مدیر اجرایی OGA ، گفت ، "کار ادغام انرژی که ما رهبری کرده ایم نشان می دهد که ترکیبی از سیستم های مختلف انرژی ، از جمله جذب کربن و هیدروژن ، می تواند سهم قابل توجهی در هدف خالص 2050 انگلیس داشته باشد. "

"HyNet یک نمونه هیجان انگیز از ادغام انرژی در عمل است - استفاده مجدد از زیرساخت های موجود و مخازن تخلیه شده برای ذخیره سازی قابل توجه کربن ، همراه با تولید هیدروژن برای انواع استفاده های نوآورانه."

کلودیو دکالزی ، مدیر اجرایی انی ، اظهار داشت: "من خوشحالم و افتخار می کنم که اعطای مجوز CS004 برای ذخیره کربن در انگلیس ، اولین مجوز از این نوع برای Eni را اعلام کردم.

"این یک پروژه حیاتی برای انی است و یک نقطه عطف برای جاه طلبی های 2050 Net Zero انگلیس و یک ستون اساسی برای استراتژی انتقال انرژی و کربن زدایی است که انی به شدت به آن متعهد است."

به انی مجوز CS با شش سال "مدت ارزیابی" اعطا شده است ، که امکان ارزیابی و برنامه ریزی را فراهم می کند که ممکن است منجر به درخواست بعدی OGA برای مجوز ذخیره سازی و تأییدیه های مربوطه شود که قبل از شروع عملیات ذخیره سازی CO2 مورد نیاز است.

Scroll to Top