محیط زیست

محیط زیست و دوچرخه

کشور چین درنوآوری برای تولید کالاهای متفاوت بسیار خوب ظاهر شده است . محصولاتی تولید می کند که از تنها ناشی از ابتکار عملی می باشد که دارد و به دلیل نو بودن محصول به خوبی در بازار مشتری خود را پیدا می کند .اخیرا کشور چین برای حمایت از محیط زیست نیز روی طرحی کار می کند تا بتواند دوچرخه ای تولید کند که برای صاحب دوچرخه و کسی که با آن دوچرخه سواری می کند هوای تصفیه شده تولید کند . در واقع دوچرخه تصفیه کننده هوا را تولید می کند .

Scroll to Top