میعانات گازی برای واحدهای پالایشی داخلی

میعانات گازی برای واحدهای پالایش داخلی

میزان میعانات گازی برافزای واحد های پالایش داخلی در سال جدید افزایش یافته است و برای انجام بهتر کار و رساندن میزان میعانات گازی به پالایش ها ، بارگیری از بندر شهید رجایی اغاز گردد تامین خوراک واحد های داخلی از محل میعانات گازی خانگیران تامین می گردد و قرار شده برای جلوگیری از خام فروشی این میعانات از عسلویه نیز تامین گردد   .

Scroll to Top