نخستین رویداد استارت‌آپ ویکند صنعت گاز

نخستین رویداد استارت‌آپ ویکند صنعت گاز در غرب

نخستین رویداد استارت‌آپ ویکند صنعت گاز در غرب، برگزاری این رویداد افزون بر توسعه دیدگاه‌های جدید در ارائه خدمات، می‌تواند در حوزه مدیریت مصرف و جلوگیری از هدررفت گاز طبیعی پذیرای دیدگاه‌های نو و خلاقانه باشد. در این رویداد از صاحبان ایده‌های برتر حمایت خواهد شد، همچنین افرادی که دارای ایده‌های اجرایی و عملیاتی باشند  پارک علم و فناوری از آنها حمایت می‌کند.

با توجه به اهمیت پژوهش و برگزاری استارت‌آپ ویکند، نخستین رویداد استارت‌آپی در حوزه صنعت گاز در غرب کشور با همکاری پارک علم و فناوری استان کردستان به‌مدت سه روز در اسفند ماه امسال 1398  با محوریت مدیریت مصرف گاز طبیعی و جلوگیری از هدررفت آن برگزار می‌شود.

با ارتقای سیستم‌های اندازه‌گیری، میزان گاز ورودی و خروجی به‌دقت اندازه‌گیری می‌شود و به این ترتیب اختلاف قرائت به حداقل ممکن کاهش یافته است و بر این اساس، میزان هدررفت انرژی با کمترین درصد خطا اندازه‌گیری می‌شود.

وی درباره اجرای پروژه تطبیق گاز تحویلی و مصرفی در سطح کشور به عنوان یکی از مکانیسم‌های رسیدن به اهداف شرکت ملی گاز ایران برای جلوگیری از هدررفت گاز طبیعی می باشد .این پروژه در پنج مرحله پیش‌بینی شده و با اجرای آن در هر بخش، شاهد کاهش محسوس هدررفت گاز طبیعی خواهیم بود

استادان دانشگاه، دانشجویان حوزه نفت و گاز، متخصصان حوزه انرژی، متخصصان شرکت ملی گاز ایران، شرکت‌های گاز استانی و شرکت‌های تولیدکننده تجهیزات اندازه‌گیری و کنترل گاز طبیعی در این رویداد حضور خواهند داشت.

Scroll to Top