هماهنگی تولید کنندگان متانول

هماهنگی تولید کنندگان متانول

طرح پتروشیمی متانول کاوه را افتخار ملی است ،  این طرح به عنوان بزرگ‌ترین تولیدکننده متانول جهان ویژگی‌های خاصی دارد و با سرمایه بخش خصوصی ساخته شده است و به عنوان یک دستاورد ملی در سال رونق تولید، روزانه ۷۰۰۰ تن متانول تولید خواهد کرد.متاول کاوه یک نشان ملی است و این پروژه بزرگ در صورت تکمیل زنجیره ارزش می‌تواند ارزش افزوده مطلوب‌تری را به همراه داشته باشد و باید به این نکته اشاره کرد که توسعه صنایع پایین دستی در کنار این مجتمع تاب‌آوری پتروشیمی کاوه را افزایش خواهد داد.شرکت ملی صنایع پتروشیمی با جدیت از سرمایه‌گذاران در صنایع پتروشیمی حمایت می‌کند و زمینه را برای حضور بخش خصوصی فراهم خواهد کرد و امید است سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی منجر به شتاب در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی کشور شود.حضور بزرگ‌ترین تولید کننده متانول دنیا در ایران نشان‌دهنده وجود قابلیت‌های فراوان در کشور است و باید از سرمایه انسانی متخصص و دانش روزآمد جهان برای توسعه این صنعت استفاده کرد.اتحاد و همگرایی میان شرکت‌های ایرانی تولیدکننده متانول می‌تواند بسیار سازنده و تاثیرگذار باشد و به نوعی این رویه می‌تواند تعیین‌کننده قیمت فروش متانول نیز باشند. شرکت‌های تولیدکننده متانول می‌توانند از دانش فنی در حال توسعه تولید پروپیلن از متانول شرکت پژوهش و فناوری برای تکمیل زنجیره و تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر در پایین دست متانول استفاده کنند. مدیران پتروشیمی کاوه نیز هدف‌گذاری‌ها ی خود را برای تکمیل زنجیره و توسعه صنایع پایین‌دستی با هدف کاهش خام‌فروشی تعیین کرده اند .

Scroll to Top