وام 260 میلیون تومان به پالایشگاه ستاره خلیج فارس

وام 260 میلیون تومان به پالایشگاه ستاره خلیج فارس

وام به پالایشگاه خلیج فارس را کمسیون انرژی تصویب کرد ، مقرر شده است تا اخر سال 97 ظرفیت تولید پالایشگاه خلیج فارس تکمیل گردد . این پالایشگاه خلیج فارس تنها پالایشگاه دنیا با ظرفیت 36 میلیون لیتر بنزین یورو پنج می باشد .

خلیج فارس

پالایشگاه خلیج فارس و پالایشگاه بندر عباس در مجموع  نیمی از بنزین کشور تولید می کنند و بسیار استراتژی هستند . برنامه ریزی به صورتی است که از واردات بنزین بی نیاز شویم . مجلس قول مساعد داده است به پالایشگاه خلیج فارس کمک نماید تا کارگران به حق خودشان برسند

Scroll to Top