وضعیت نفتکش ایرانی

وضعیت نفتکش ایرانی

نفتکش ایرانی وضعیت و اخبار نهایی از امداد و نجات نفتکش ایرانی که دچار حادثه شده است.

کارهای انجام شده در خصوص حادثه نفتکش ایرانی :

امداد رسانی از ساعات اولیه

جلسه فوری در داخل ایران و اعزام تیم کارشناسی برای جلسه در چین

اعزام کشتی های خاموش کننده آتش

اسکان خانواده های حادثه دیدگان

چینی ها در حادثه نفتکش ایرانی دست به عصا و محتاط عمل می کنند. چین همکاری مناسبی هنوز نداشته است

موار سمی موجود از آتش سوزی ریسک کار را بالابرده است .

پیش بینی کرده اند  خدمه در موتور خانه نفتکش ایرانی محبوس شده اند .

احتمال استفاده کردن خدمه از قایق نجات و داشتن 2 ماه غذا

پیشنهاد شرکت آمریکایی برای کمک به ایران

ژاپنی ها به کمک می ایند برای نفتکش ایرانی

سیگنالی از داخل نفتکش ایرانی دریافت نشد است

هنوز جعبه سیاه نفتکش ایرانی پیدا نشده است.

همه خدمه نفتکش ایرانی بیمه هستند

حضور دانشجویان در نفتکش ایرانی امری عادی می باشد

Scroll to Top