پرونده مسر برای نشت نیتروژن

پرونده قضایی مسر برای نشت نیتروژن

مسر در مورد نشت نیتروژن مایع کشنده با پرونده های قضایی روبرو است.

 مسر چهار دادخواست مرگ نادرست در دادگاه ایالتی جورجیا در رابطه با شش کارگری که در نشت نیتروژن مایع در کارخانه فرآوری طیور در گاینسویل ، جورجیا ، در تاریخ 28 ژانویه کشته شدند ، دریافت کرده است. کالین مورفی ادعای مرگ نادرست همسرش کوری مورفی را در روز سه شنبه اعلام کرد و به دنبال آن پرونده های قضایی مشابهی توسط سه قربانی دیگر در کارخانه گروه بنیاد غذایی - خوزه دی خسوس الیاس کابرر ، Saulo Suarez-Bernal و Victor Vellez - در دادگاه ارائه شد. در پرونده های قضایی ادعا می شود که مسر نتوانسته به درستی سیستم نیتروژن مایع برودتی را در کارخانه مرغداری نگهداری و اصلاح کند.

هیئت ایمنی شیمیایی ایالات متحده (CSB) در حال تحقیق در مورد این حادثه است ، اما برخی از جزئیات را فاش کرده و گفته است که تمرکز تحقیقات آن سیستم انجماد برودتی است که از نیتروژن مایع استفاده می کند که تولید شده توسط Messer و توسط Messer در سال 2020 نصب شده است.

در دادخواست ارائه شده توسط کالن مورفی ، سهل انگاری شرکت بزرگ گاز صنعتی Messer و یکی از کارمندان آن - همچنین یک متهم در این پرونده - باعث نشت نیتروژن مایع و "به طور مستقیم و به طور تقریبی باعث جراحات کوری مورفی و مرگ نادرست" شده است. طبق دادخواست ، کوری مورفی ، 35 ساله ، کهنه سرباز ارتش ایالات متحده بود که دارای دو دختر بود و به عنوان سرپرست تولید در کارخانه کار می کرد.

 

بر اساس شکایتی که در دادگاه شهرستان گوینت ثبت شد ، "از زمان نصب اولیه سیستم نیتروژن مایع ، مسر شکایات مربوط به سیستم را در محل موضوع دریافت کرده بود."

Scroll to Top