پروژه جدید ،تولید انرژی سبز

پروژه جدید ، سوخت های خنثی کربن  از هوا و تولید انرژی سبز

یک پروژه شامل هر چهار مرحله مورد نیاز برای تولید سوخت مصنوعی از هوا و انرژی سبز در یک مرکز آزمایش در محل انستیتوی فناوری کارلسروهه (KIT) انجام شده است.سوختهای مصنوعی تولید شده هم خنثی هستند و هم به عنوان ذخیره ای برای انرژی تجدیدپذیر مازاد عمل می کنند. اولین لیتر سوخت از دی اکسید کربن اسیر هوا و قدرت سبز تولید می شد.


این پروژه از فن آوری هایی استفاده می کند که نوید استفاده بهینه از دی اکسید کربن و حداکثر بهره وری انرژی را دارند ، زیرا جریان های جرم و انرژی در داخل بازیافت می شوند. شرکای پروژه شامل Climeworks ، Ineratec ، Sunfire و KIT هستند.

در حال حاضر ، واحد آزمایش می تواند تقریباً ده لیتر سوخت در روز تولید کند. فاز دوم این پروژه برای توسعه کارخانه ای با ظرفیت 200 لیتر در روز برنامه ریزی شده است و به مرور زمان ، كارخانه تظاهرات پیش صنعتی در محدوده مگاوات ، یعنی با ظرفیت تولید 1500 تا 2000 لیتر در روز خواهد بود. طراحی شده.

چهار مرحله برای تولید سوخت


در مرحله اول این فناوری ، در فرآیند چرخه ای ، گیاه دی اکسید کربن را از هوای محیط می گیرد. فناوری ضبط مستقیم هوا (DAC) توسط Climeworks برای این منظور از یک فیلتر صاف شده مخصوص استفاده می کند.سپس هوا از فیلترهایی که مولکولهای دی اکسید کربن را جذب می کنند عبور می کند. تحت خلاء و در دمای 95 درجه سانتیگراد ، دی اکسید کربن از سطح آزاد می شود و پمپاژ می شود.

در مرحله دوم ، تقسیم الکترولیتی دی اکسید کربن و بخار آب به طور همزمان صورت می گیرد. فناوری الکترولیز همزمان تجاری شده توسط Sunfire در یک مرحله فرآیند واحد ، هیدروژن و مونوکسید کربن تولید می کند.این ترکیب می تواند به عنوان گاز سنتز برای تعدادی از فرآیندهای موجود در صنایع شیمیایی استفاده شود. الکترولیز از راندمان بالایی برخوردار است و از لحاظ تئوری در گاز سنتز 80٪ از انرژی سبز مورد استفاده در فرم شیمیایی متصل می شود.

در مرحله سوم از سنتز برای تبدیل گاز سنتز به مولکولهای هیدروکربن با زنجیره بلند استفاده می شود. برای این کار یک رآکتور میکرو ساختار یافته نقش دارد.

در مرحله آخر ، رطوبت گیری آب انجام می شود - فرایندی که در آن کیفیت سوخت و بازده بهینه می شود. تحت اتمسفر هیدروژن ، زنجیره های طولانی هیدروکربن تا حدودی در حضور یک کاتالیزور پلاتین-زئولیت شکسته می شوند و طیف محصول را به سمت سوختهای با کاربرد مستقیم تر سوق می دهند.این فرآیند ممکن است در مکانهایی که خورشیدی ، باد یا نیروگاهی در دسترس است غیرمتمرکز باشد.

Scroll to Top