بزرگترین بار گاز مایع

بزرگترین بار گاز مایع

OMV Petrom ، بزرگترین شرکت انرژی اروپای جنوب شرقی ، محموله گاز طبیعی مایع را به کارخانه کشتی سازی در مانگالیا ، رومانی تحویل داد

این بار برای سوخت رسانی به کشتی مجهز به ال ان جی استفاده می شود ، اولین تحویل به رومانی را نشان می دهد.چالش های لجستیکی در طول هماهنگی پروژه با کمک چندین شرکت همکار برطرف شد.
LNG به عنوان سوخت انتقالی برای حمل و نقل تمیز تلقی می شود. با استفاده از این سوخت، انتشار گازهای گلخانه ای دی اکسید کربن می تواند 15 درصد کاهش یابد ، علاوه بر این میزان انتشار نیتروژن 50 درصد کاهش می یابد.این ثابت می کند که صنعت دریایی رومانی قادر به اجرای پروژه های بسیار پیچیده و ابتکاری با سطح فناوری بالا است.این ثابت می کند که صنعت دریایی رومانی قادر به اجرای پروژه های بسیار پیچیده و ابتکاری با سطح فناوری بالا است.

Scroll to Top