قرارداد همکاری ایران و روسیه

قرارداد همکاری ایران و روسیه

تفاهم نامه شرکت گاز پروم که بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی می باشد در روسیه می باشد با توجه به توانایی های ان برای صنعت گاز ایران بسیار اهمیت دارد. شرکت گاز پروم برای پروژه ال ان جی و توسعه این صنعت به ایران امده است و دفتر مرکزی شرکت گاز پروم در مسکو قرار دارد. .شرکت گاز پروم 25 درصد گاز طبیعی اروپا را تامین می کند و از بزرگترین شرکت های گازی مسکو به حساب می آید

Scroll to Top