قرارداد فروش گاز مشعل

قرارداد فروش گاز مشعل

شروع نخستین قرارداد فروش گاز مشعل پالایشگاه نهم گاز پارس جنوبی بین مجتمع گاز پارس جنوبی و خریدار داخلی بسته شد .این قرار داد با اهداف بهره وری ، مسایل محیط زیستی ، استفاده بهینه ، جلوگیری از هدر رفتن انرژی و منابع بسته شد .سرپرست مدیریت مجتمع گاز پارس جنوبی کفت در طرح اولیه بهره برداری و تبدیل گاز مشعل به محصولی مانند برق و حتی صدور گاز مشعل به خارج از کشور برای صادرات بود و در آینده در دست انجام می باشد. نیاز به سرمایه گذاری در این زمینه وجود دراد تا تمامی مشعل های پارس جنوبی را بتوان خاموش کرد و استفاده بهینه نمود . . 

Scroll to Top