کارگاه آموزشی توتال در پارس جنوبی

کارگاه آموزشی توتال در پارس جنوبی

کارگاه آموزشی توتال در پارس جنوبی، در 29 فروردین 1397 برای کارکنان و مدیران مربوطه در پارس جنوبی برگزار شد. این کارگاه آموزشی فنی شرکت توتال ابرای نصب و راه اندازی سکوهای دریایی پارس جنوبی برای سرپرستان طرح ها برگزار گردید .شرکت نفت وگاز پارس در این کارگاه آموزشی به عنوان نماینده شرکت توتال ، کارگاه را برگزارنمود  .در قرار داد فاز 11 پارس جنوبی در تیرماه سال 96 مقرر شد دانش فنی و فناوری جدید نیز نی بالابردن دانش فنی مهندسین ایرانی انتقال داده شود که یکی از راه های آن برگزاری این کارگاه آمورشی بوده است. .

Scroll to Top