افزایش تولید اکسیژن در تایلند

افزایش تولید اکسیژن در تایلند

شرکت گاز صنعتی بانکوک تایلند (BIG) یک واحد جدید جداسازی هوا (ASU) افتتاح کرده است که از «انرژی سرد» استفاده می کند.هدف  این کارخانه کاهش انتشار کربن از بخش صنعتی و افزایش ظرفیت تولید اکسیژن برای تامین بخش مراقبت های بهداشتی عمومی است.

آقای پیابوت چاروفن، مدیر عامل BIG گفت: با استفاده از انرژی سرد حاصل از گازسازی مجدد LNG، این نیروگاه برای بهره وری انرژی و ایجاد پایداری زیست محیطی تاکید می کند. انتظار می رود این پروژه انتشار دی اکسید کربن را 28000 تن در سال کاهش دهد و آب سرد رها شده به دریا را 25000 تن در ساعت کاهش دهد.

ASU می تواند اکسیژن، نیتروژن و آرگون را با ظرفیت تولید اکسیژن مایع 140 تن در روز تولید کند. هنگامی که با ظرفیت واقعی تولید اکسیژن مایع BIG ترکیب شود، کل ظرفیت تولید اکسیژن مایع به بیش از 1100 تن در روز افزایش می یابد .

PTT و BIG اکسیژن مایع را به بخش مراقبت های بهداشتی عمومی عرضه می کنند، زیرا اکسیژن همچنان در میان همه گیری کووید-19 که در آن تعداد موارد تایید شده و بیماران بحرانی در حال افزایش است، نقش حیاتی ایفا می کند.

قدرت سرما

منبع تغذیه و تامین آب همیشه برای عملکرد واحدهای جداسازی هوای برودتی برای ایجاد شرایط برودتی یا به سادگی "سرما" حیاتی هستند. سرمای ایجاد شده منبع ذخیره انرژی در نظر گرفته می شود و اغلب به آن "انرژی سرد" می گویند.

شرکت‌های بزرگ گاز همیشه در تلاش برای بهبود عملکرد هستند تا مصرف این دو منبع را کاهش دهند، زیرا هزینه برق همچنان افزایش می‌یابد و گزارش شده است که عرضه آب در آینده محدودتر می‌شود. بنابراین، هر منبع انرژی سرد برای کمک به عملیات یک منبع ارزشمند است.

از آنجایی که LNG نیز با خنک کردن گاز طبیعی تا دمای برودتی 163- درجه سانتیگراد تولید می‌شود و سپس دوباره به گاز تبدیل می‌شود، این انرژی سرد قبل از مصرف بیشتر کاربردهایش آزاد می‌کند. انرژی سرد آزاد شده در طول این فرآیند را می توان برای کاربردهای دیگر بازیابی کرد - جداسازی هوای برودتی یکی از آنهاست.

Scroll to Top