آمریکا رفت اروپا ماند

 آمریکا رفت اروپا ماند

آمریکا از برجام رفت اروپا ماند . بالاخره بعد از 4 ماه انتظار 18 اردیبهشت 97 ساعت 10 شب به وقت ایران  ، ترامپ نظرش را در خصوص برجام اعلام کرد. آمریکا برجام را ترک کرد و تحریم های ایران را برگرداند .بعد از کلی صحبت و رفت و آمد با اتادیه اروپا ، آمریکا یک طرفانه و غیر منطقی برجام را ترک کرد، غیر منطقی بودن تا چه حد . ابر قدرات است .

اتحادیه اروپا از خروج آمریکا از برجام ناراحت و نگران است ولی اعلام نموده با ایران ادامه خواهد داد. در حال حاضر و با توجه به جبعه گیری اسراییل ، ایا امکان جنگ و شروع داستان های بیشتر برای ایران وجود دارد ؟

مدیران اعلام کردند ایران مشکلی با تحریم ندارد ، ما پاجا هستیم ، تا کجا و تا کی ؟

مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه نفت، جنای مهندس شهنازی اعلام کرد ، تحریم خوب نیست ولی هراسی از آن نداریم .

رییس بانک مرکزی اعلام کرد ، مشکل ارز نداریم .

نظر مردم در مورد مشکلات چیست..........

Scroll to Top