صادرات گاز ایران به ارمنستان در خرداد 97

صادرات گاز ایران به ارمنستان در خرداد 97

صادرات گاز ایران به ارمنستان در خرداد 97  افزایش یافت .صادرات گاز ایران به ارمنستان  در سال 2004 در برابر واردات برق از ارمنستان امضا شده بود و در سال جاری میزان این صادرات گاز ایران به ارمنستان  افزایش یافت تا بتوانیم علاوه بر صادرات برق مورد نیاز را نیز تامین نماییم. حمید رضا عراقی اعلام کرد به ازای هر متر مکعب صادرات گاز ایران به ارمنستان میزان 3 کیلو وات برق از ارمنستان تحویل ایران می گردد yesو تمامی برق دریافتی از صادرات گاز ایران به ارمنستان  در اختیار شرکت ملی گاز ایران قرار می گیرد تا به توانیر تحویل داده شود .این تهاتر گاز و برق بین شرکت ملی گاز ایران و نیروگاه  حرارتی ایروان بسته شده استsmiley.

Scroll to Top