بازگشت به کار کارکنان پالایشگاه خلیج فارس

بازگشت به کار کارکنان پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس

مدیر عامل شرکت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس تغییر کرد ..آقای مهندس امامی مدیر عامل سابق پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس برکنار گردید و در حال حاضر آقای مهندس دادور به عنوان مدیر عامل منصوب شده است. با این تغییر تمامی کارکنان شرکت پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس به محل کار خود بازگشتند و مشغول به کار شدند. شنیدن این خبر در اولین روز هفته کاری بسیار حس خوبی را به ایرانیان منتقل می کند

Scroll to Top