بازگشت به کار کارکنان پالایش نفت خلیج فارس

بازگشت به کار کارکنان پالایش نفت خلیج فارس

نیروهای پالایش نفت خلیج فارس که از کار اخراج شده بودند مجدد به کار خود بازگشت داده شدن.

مدیر عامل پالایش نقت خلیج فارس خبر اخراج کارکنان شرکت پالایش نقت خلیج فارس را تکذیب کرد و افزود این شرکت نیروهای استخدام شده که تا اخر شهریور ماه قرارداد  همکاری دارند هنوز مشغول به کار هستند. وی افزود ما به 1000 نیرو متخصص  نیاز داریم که می بایست آموزش های لازم برای حرفه و تخصص لازم برای کار در پالایش نفت خلیج فارس در دوره ای 3 ماهه داشته باشند.

خبرها در هفته های گذشته بود در خصوص اینکه 100 نفر از نیروهای پالایش نقت خلیج فارس به دلیل اینکه اخراج شده اند در مقابل فرمانداری و پالایشگاه تهران و مجلس اعتراض خود را اعلام کردند .

 

Scroll to Top