توتال فرانسه

توتال فرانسه

توتال فرانسه علی رغم قراردادی که بسته بود  و تعهداتی که دارد اخیرا اعلام کرده است با توجه به تحریم های جدید آمریکا ممکن است در روند کاری خود تجدید نظر نماید . توتال فرانسه در سال جاری قرارداد همکاری برای پارس جنوبی را به امضا رسانید.

 

Scroll to Top