اولین خبر نمایشگاه نفت و گاز و پتروشمی

اولین خبر نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی

اولین خبر نمایشگاه نفت و گاز و پتروشیمی ، 14 بلوک اکتشافی جید از سوی مدیریت اکتشافات شرکت ملی نفت ایران در نمایشگاه بیست و سوم معرفی خواهد شد. .مدیریت شرکت اکتشافات نفت ایران اعلام کرد این نمایشگاه بهترین فرصت برای استفاده از توان نیروهای متخصص داخلی می باشد و 14 بلوک اکتشافی که مساحت حدود 80 هزار کیلومتر دارد را شامل می شود.

 .نشست خبری 17 اردیبهشت در سالن خلیج فارس ساعت 10:30 برگزار می گردد

 

 

 

Scroll to Top