ظرفیت گاز طبیعی

ظرفیت گاز طبیعی

ظرفیت گاز طبیعی مایع جهان رو به افزایش می باشد . آژانس بین المللی انرژی اعلام کرد ظرف پنج سال آینده ظرفیت گاز طبیعی مایع بالا خواهد رفت .200 میلیارد مترمکعب گاز طبیعی مایع یا همان ال ان جی به بازار مصرف می رسد .

گاز طبيعي از هیدروکربن ها تشکیل شده است و بخش عمده آن متان می باشد ، دیگر هیدروکربنها پروپان ، اتان ، پنتان ، بوتان و هیدروکربن های سنگین تر می باشد .گاز در صورتی که در نفت خام حل شده باشد گاز محلول نامیده می شود

Scroll to Top