آموزش HSE با همکاری فرانسه

آموزش HSE با همکاری فرانسه

 

برگزاری دوره آموزشی ایمنی و بهداشت برای کارکنان نفت در تهران با همکاری متخصصین فرانسوی برگزاری می گردد . مدیر کل HSE پدافند غیر عامل وزارت نفت با اعلام این موضوع گفت نهم و دهم بهمن این دوره آموزشی به زبان انگلیسی برگزار خواهد شد.بهبود عمکرد  . سیتسم ایمنی  برای مدیران بهره بردار و تعمیرات و مهندسین فنی بسیار اهمیت دارد .دوره آموزشی HSE به صورت سیدی ضبط شده و در اختیار دیگر ان برای استفاده قرار خواهد گرفت

 

Scroll to Top