بدهی نیروگاه ها و قطع گاز نیروگاه ها

بدهی نیروگاه ها و قطع گاز نیروگاه ها

بدهی های نیروگاه های کوچک با توجه به بالارفتن بدهی نیروگاه ها انجام گردیده است . بدهی نیروگاه ها از سال 96 مانده است که باید به شرکت ملی گاز پرداخت گردد. بدهی میلیاردی نیروگاه گاز مساله ای است که در سال 97 بر پرداخت آن تاکید شده است. در سال 97 نیروگاه حدود 17 نیروگاه کوچک به دلیل بدهی گاز ، قطع شد گاز آنها . مبلغ بدهی نیروگاه گازی به 75 میلیار د تومان رسیده است که بسیار زیاد می باشد.surprise

Scroll to Top