اهدا اکسیژن به اندونزی

اهدا اکسیژن به اندونزی

بنیاد تانوتو گفته است که در ادامه مبارزه با  ویروس کرونا (Covid-19) 500 تن اکسیژن به اندونزی اهدا خواهد کرد.این کمک شامل 5 محموله 100 تنی می باشد ، که این اکسیژن پارت پارت برای اندونزی ارسال می گردد.

مدیریت تانوتو خواسته که خیلی سریع اکسیژن ها در اختیار نیازمند ان قرار گیرد و کمکی به بیماران کرونا باشد . آنها نیز قول داده اند ، تجهیزات بیمارستانی را نیز تا حد توان برای بیمارستان های اندونزی ارسال نمایند .

Scroll to Top