شرکت اتریشی او ام وی

شرکت اوام وی ایران می ماند

شرکت اوام وی اتریش بعد از خروج آمریکا از برجام اعلام نمود که در ایران ادامه فعالیت می دهد وقصد خروج از ایران را ندارد. شرکت اوام وی در صنعت نفت ایران پروژه هایی را در دست داردو قصد ندارد به دلیل خروج آمریکا از برجام ایران را ترک کند. مدیر بخش بالادستی شرکت اوام وی با بیان این موضوع اعلام کرد  ادما به فعالت خود در ایران  ادامه خواهیم داد و پروژه های بهره برداری و اکتشاف مهر در غرب ایران را انجام خواهیم داد. این قرار دا د همکاری بین شرکت اوام وی و شرکت ملی نفت ایران بسته شده است .

شرکتهای ماندگار در ایران

شرکت اوام وی . شرکت سیتروين فرانسه در ایران می مانند قصد  ترک ایران را بعد از تصمیم آمریکا ندارد .

Scroll to Top