چالش بازار جهانی گاز

چالش بازار جهانی گاز

7 چالشی که اقتصاد دانان در خصوص بازار جهانی گاز اعلام کرده اند به موارد زیر دسته بندی شده است :

1-تقاضا

2- گاز طبیعی یا ال ان جی

3- وجود صادرکنندگان متعدد گاز

4-کاهش قیمت نفت

5- بازار صادرات مجدد

6- تحولات سیاسی

7- کند شدن اقتصاد جهانی

Scroll to Top