صنعت سیمان و تولید CO2

صنعت سیمان و تولید CO2

صنعت سیمان از بزرگترین صنایع تولبد دی اکسید کربن می باشد و حدود 8% گاز دی اکسید کربن توسط این صنعت منتشر می گردد .در سال 2019 حدود 4.2 گیگا تن تولید سیمان بوده است که بیش از 55 درصد ان در چین تولید شده است . پیش بینی می گردد در سال 2050 این میزان تا 25% رشد داشته باشد .

 

Scroll to Top