کربن زدایی و محیط زیست

کربن زدایی و محیط زیست

کربن زدایی و محیط زیست یکی از مسایل بسیار مهم با توجه به شرایط اب وهوایی می باشد.CarbonCure که مقر آن در سانفرانسیسکو است ، فناوریهای استفاده از CO2 را توسعه می دهد که از CO2 صنعتی برای تولید محصولات ارزشمند برای کمک به کربن زدایی در صنعت بت

دین فورگرون ، معاون ارشد مهندسی و توسعه شرکت  گفت: ما تا به حال در حدود 330 کارخانه نصب کرده ایم و تا پایان ماه آینده بیش از 400 نیروگاه در سراسر جهان ایجاد میگردد و باید تمامی قاره ها را تحت پوشش قرار دهیم علاوه بر این ، ما تا به امروز CO2 را به 1.5 میلیون کامیون مخلوط کن بتن پایه تزریق کرده ایم و این به ویژه با این حساب های اضافی به شدت افزایش می یابد.

این تولید کنندگان همه این کامیون ها را در پروژه های عمرانی پایدار در سراسر جهان قرار می دهند. بنابراین ، آنچه ما از طریق تجزیه و تحلیل خود انجام داده ایم محاسبه شده است که ما امروز بیش از 120،000 تن کربن جمع شده را از جو حذف می کنیم. ما CO2 را به بتن تازه در حین اختلاط و یکبار تزریق تزریق می کنیم.

بخش جالب این است که از نظر شیمیایی به یک ماده معدنی تبدیل شده است ، بنابراین در واقع به یک ماده معدنی سخت می شود .این فرآیند در واقع خواص بتن را بهبود می بخشد و به تولیدکننده اجازه می دهد تا نحوه ساخت بتن را بهینه کرده و تأثیرات زیست محیطی را بیشتر کاهش دهد.

 

Scroll to Top