شرکت هندی سهام ایر واتر را خرید

شرکت هندی سهام ایر واتر را خرید

Ellenbarrieشرکت هندی  حدود 51 درصد از سهام شرکت Air Water را خرید کرد. این شرکت گازی هندی 51 درصد سهام غول گازی ژاپن را خریداری نمود با این خرید به بزرگترین شرکت گاز صنعتی و پزشکی هند تبدیل می گردد .
با شروع کووید -19 ، ما به سرعت نه تنها از نظر افزایش قابلیت ها از نظر اکسیژن پزشکی ، بلکه از طریق سیستم های متمرکز خطوط لوله گاز و تجهیزات بیمارستانی ضروری برای درمان کووید ، موقعیت خود را تغییر داده ایم.

این اخبار همزمان است که شرکتی از آغاز کار در کارخانه ای در کورنول در آندرا پرادش خبر داد. این کارخانه که قرار است در سال 2022 تکمیل شود ، ظرفیت تولید 600 میلیون تن در روز را دارد.

Scroll to Top