مصرف گاز در تیرماه 97

مصرف گاز در تیرماه 97

مصرف روزانه گاز در تیرماه 97 با توجه به افزایش دما از 512 میلیون متر مکعب در بهار به 521 متر مکعب تا 25 تیرماه 97رسیده است. مصرف گاز طبیعی در در ایتم های شهری در روز های گرم تیرماه به 101 میلیون متر مکعب ، مصرف گاز شهری در نیروگاه ها نیز به 269 میلیون مترمکعب رسیده است . این در حالی که صادرات گاز ما 39 میلیون متر مکعب بوده است . ایران 34 هزار میلیارد متر مکعب گاز دارد و تولید میانگین روزانه بین 800 تا 830 میلیون متر مکعب اعلام شده است . مدیران صنعت گاز ایران قول داده اند میزان تولید گاز تا اخر سال 97 به میزان یک میلیارد مترمکعب افزایش خواهد یافت. البته این دلیل مصرف گاز بالاتر نمیشه هاwink

توسعه انتقال گاز

با توجه به بالارفتن سقف تولید در شرکت ملی گاز آن ، به موازات بالا رفتن تولید زیر ساختهای گازی و خطوط انتقال گاز نیز توسعه می یابدو از جمله این توسعه های شرکت ملی گاز ، خطوط نهم سراسری انتقال گاز و خط انتقال گاز ششم می باشد.yes

Scroll to Top