خطوط ششم و نهم سراسری انتقال گاز

 

خطوط ششم و نهم سراسری انتقال گاز

خطوط ششم و نهم سراسری انتقال گاز  به گفته مدیر عامل مهندسی و توسعه گاز به موازات هم پیش می رود و برای صادرات گاز در غرب کشور مورد استفاده قرار می گیرد .خط ششم انتقال گاز از عسلویه تا دهگلان می باشد . سال قبل مسیر اهواز تا دهگلان اماده کار شد و حدود 100 کیلومتر دیگر آن امسال به بهره برداری می رسد .

خط ششم برای صادرات گاز

خط ششم برای صادرات گاز به عراق و ترکیه در نظر گرفته شده است . قرار داد صادرات گاز ایران و عراق برای بصره و بغداد در نظر گرفته شده است . گاز صادراتی به ترکیه  در روابط سیاسی ایران و ترکیه بسیار موثر می باشد .امسال قرار است حدود 250 کیلومتر از این خط لوله اماده می گردد .لوله ها با قطر 56 اینچ در این خطوط انتقال گاز مورد مصرف بوده است .

Scroll to Top