راه اندازی سامانه سامگ در قم

راه اندازی سامانه سامگ در قم

نسخه ازمایشی سامانه سامگ در قم در خصوص سامانه الکترونیکی مشتریان گاز نصب و راه اندازی گردید . مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات این شرکت درباره راه‌اندازی پرتال و سامانه سامگ گفت:این پروژه گامی بزرگ برای ارتباط دولت با شهر وند همان G2O و بین دولتها همان G2G می باشد .

قرار است بعد از بررسی و ارزیایی این سامانه در 31 استان کشور به اجرادراید که در راستای تحقق دولت الکترونیکی می باشد.جلسه اموشی سامانه سامگ قم در اواخر مهر ماه برگزار گردید و از آباان ماه کار با سامانه سامگ اغاز می گردد . سامانه سامگ قصد دارد خدمات دولت الکترونیکی برای شرکت ملی گاز را بهتر کند و کار توسعه خدمات قابل ارائه در دفاتر پیشخوان دولت به بهترین وضع ممکن برسد

Scroll to Top