اول مهر 96

 اول مهر 96

اول مهر 96 ، شروع سال تحصیلی جدید در ایران به صورت رسمی می باشد .محصلین و آینده سازان ایران دوباره پشت میز و نیمکت ها می نشینند تا اموزهای جدید داشته باشند . آرزو کنیم و امیدوار باشیم نه تنها علم بلکه انسانیت و عقلانیت را یاد بگیرند . علم بدون انسانیت و شرافت به چه آید ؟ شاید در مدت کوتاه جمعی محدود را راضی نماید و لی ماندگار نیست . اینده سازان این مملکت چه چیز را ملاک برتری می دانند؟به چی چیز می بالند ؟ اعتماد نفس آن ها بر چه چیزی استوار است ؟ شروع سال جدید با تبلت های جدید ، لوازم زینتی و خوش آبرنگ جدید..

شروع مهر

اول مهر است ، برای اولین بار شبکه تلویزین ایران با تبلیغی بر پایه حمایت دانش آموزان ایران بر نوشت افزار ایرانی تهجب همه را برانگیخت ، که چه عجب از کالای ایرانی حمایت کردی ... کاش ما پدران و مادران یاد بگیریم در خرید لوازم تحریر اول ایرانی بخواهیم ...ابته و صد البته موضوعی که همیشه پابرجاست کیفیت کالای ایرانی است که باید رقابت کند و برای رقایت کیفیت و قیمت اینجا باز هم نیاز به همت دولت دارد ؟ !!!! کاهش هزینه های تولید از سمت دولت بزرگترین کمک به تولید ملی است . وجود دارد ؟؟ با اطمینان می توان کفت نه 

مهرتان با مهر آغاز گردد .

Scroll to Top