5 فاز جدید پارس جنوبی

5 فاز جدید پارس جنوبی در سال جدید

5 فاز جدید پارس جنوبی در سال 97 به بهره برداری خواهد رسید.

جناب آقای مهندس زنگنه این هفته را از پارس جنوبی بازدید داشتن و بهره برداری فاز های بعدی پارس جنوبی در سال 97 را اعلام کرد.

اقای زنگنه به مواردی اشاره کردند مانند :

پیشرفت این سالهای پارس جنوبی

زنجیر تولید در عسلویه که از همان ابتدا در نظر گرفته شده است

مجتمع های عظیم پتروشیمی در عسلویه

احداث پالایشگاه کنار پالایشگاه خلیج فارس

صادرات گاز اتان در دستور کار قرار می گیرد

فاز 14 زمان بیشتری نیاز دارد برای تکمیل

اشتغال افراد بومی در عسلویه

تامین خوراک پالایشگاه از پارس جنوبی

Scroll to Top